Στοιχεία Επικοινωνίας


Η εταιρία

H ARION PLUS δραστηριοποιείται  στο χώρο της ασφάλειας, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε ανάγκη ασφαλείας, με πολυσχιδή δραστηριότητα , που εκτείνεται από την εγκατάσταση ενός οικιακού συναγερμού έως την εγκατάσταση εξελιγμένων συστημάτων ελέγχων πρόσβασης και ελέγχου αντικειμένων και προσώπων καθώς και την σύνταξη και υποβολή μελετών ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται η αδιατάρακτη εξέλιξη των καθημερινών λειτουργιών στην κάθε εγκατάσταση.

Η φιλοσοφία μας, που διέπει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας, εδράζεται στο: «Η ασφάλεια δεν πρέπει να επηρεάζει τις καθημερινές μας συνήθειες. Πρέπει να βελτιώνει το επίπεδο ζωής μας και να ενισχύει την ελευθερία μας». Άλλωστε, κανένα μέτρο ασφάλειας δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί, εάν δεν το αποδεχθούν οι τελικοί χρήστες και δεν αγκαλιάσει τις συνήθειες και τις ελευθερίες τους.

Για να υλοποιηθεί η ανωτέρω αρχή, η ARION PLUS, έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα μελετών ασφαλείας, που είναι σε θέση ν’ αναλάβει την αξιολόγηση ασφαλείας οποιασδήποτε εγκατάστασης. Στη συνέχεια καλείται να υποδείξει τα τρωτά σημεία, τους πιθανούς κινδύνους και ακολούθως να προτείνει τους κατάλληλους τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις περιλαμβάνουν εκτός των άλλων χρονοδιάγραμμα και κόστος υλοποίησης βάσει των εξειδικευμένων  αναγκών και δυνατοτήτων του κάθε ενός που θα μας εμπιστευτεί ξεχωριστά.

Τα στελέχη της εταιρίας έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες χαρακτηρισμένες έως και του βαθμού ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας (ISO 9001:2008), καθώς και πιστοποίηση Διαχείρισης Ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001. Συμμορφώνεται επίσης και με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001. Το προσωπικό της ARION PLUS διαθέτει άδεια εργασίας βάσει του νόμου 2518/1997 που αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη παρουσίαση της εταιρείας μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που  μας εμπιστεύονται την ασφάλεια της οικίας τους, της εταιρίας ή του οργανισμού τους. Θα θέλαμε να  δηλώσουμε πως η δική σας προτίμηση και εμπιστοσύνη αποτελεί το κίνητρο μας για μια ακόμη περισσότερο δυναμική πορεία και προσφορά στον εξαιρετικά  ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας.

Ιστορικό – Όραμα

vision
Ιστορικό - Όραμα

Ιστορικό

Η εταιρία «Μ. Ταγκαλάκη Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΜΟΝ.ΙΚΕ» με δ.τ. «ARION PLUS», έχει καταξιωθεί στην ελληνική αγορά με εκπονήσεις μελετών, εκπαιδεύσεις  καθώς και  εγκαταστάσεις συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας.

Έχουμε ολοκληρώσει και υποστηρίζουμε έργα ασφαλείας σε τράπεζες, βιομηχανίες, οργανισμούς, νοσοκομεία, ιδρύματα, λιμάνια, ένοπλες δυνάμεις, βιοτεχνίες, γραφεία, πρεσβείες, καταστήματα και κατοικίες.

Οραμα

Για εμάς στην ARION PLUS, αποτελεί θεμελιώδη πρακτική η προληπτική ασφάλεια, καθώς επίσης η αφοσίωση, η σταθερή ανάπτυξη και η πρόοδος. Προς τούτο, έχουμε εξειδικευτεί.

Η ηθική, η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός μας, αποτελούν εχέγγυο για όσους μας εμπιστευτούν. Να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής. Ακολουθούμε για κάθε περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας – need-to-have.

Σκοπός μας είναι η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με όσους μας εμπιστεύονται. Αυτό το έχουμε επιτύχει, διατηρώντας μακρούς δεσμούς με μεγάλους οργανισμούς, εταιρίες και ιδιώτες, προτείνοντας συνεχώς νέα προϊόντα και υλοποιώντας σύγχρονες τεχνικές λύσεις.

Αντιμετωπίζουμε την ασφάλεια ως ένα πολυσύνθετο και κρίσιμης σημασίας ζήτημα που χρήζει διαρκούς εξειδικευμένης μελέτης. Η υφιστάμενη αρνητική οικονομικοκοινωνική συγκυρία επιφέρει καθημερινή έξαρση της εγκληματικότητας.

Σκοπός μας είναι η επίτευξη ενός αποδεκτού επιπέδου κινδύνου ανά περίπτωση και η «Άρνηση Ευκαιρίας» για κάθε επίδοξο κακοποιό.

Αποστολή – Μεθοδολογία

skaki
Αποστολή – Μεθοδολογία

Μεθοδολογία

Η εταιρία μας είναι στελεχωμένη από έμπειρους και κατάλληλα εκπαιδευμένους μηχανικούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της ασφάλειας επί πολλαπλά συναπτά έτη.

Η πολυετής εμπειρία και η τακτική επανεκπαίδευσή μας, διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, διακριτικότητας και εμπιστοσύνης. Μελετάμε και ειδικευόμαστε διαρκώς στην Ασφάλεια και την Εκτίμηση Κινδύνου.

Συγκεντρώνουμε στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας σε ετήσια βάση, ώστε να προτείνουμε τις πλέον ενδεδειγμένες οικονομοτεχνικά λύσεις για ελαχιστοποίηση του κινδύνου από κάθε πιθανή απειλή.

Θεσμικό Πλαίσιο

thesmiko-plaisio
Θεσμικό Πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο

Διαθέτουμε την υπ. Αριθ. 3015/39/60/3240-β΄ Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Περιβάλλον

perivallon-new
Περιβάλλον

Περιβάλλον

Σεβόμαστε το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και συμμορφωνόμαστε προς τις Εθνικές και Διεθνείς διατάξεις και κανονισμούς.

Σε κάθε εγκατάσταση που πραγματοποιούμε, λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος, για να μην διαταραχθεί το οικοσύστημα από οποιαδήποτε εχθρική προς αυτό επέμβαση που θα το μόλυνε.

Αξίες

aksies
Αξίες

Αξίες

Αφοσίωση στις απαιτήσεις όσων μας εμπιστεύονται

Kατανόηση των αναγκών και την εύρεση εκείνων των λύσεων που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας με το μικρότερο δυνατό κόστος για εσάς.

Δέσμευσή μας ότι θα παρέχουμε τις υπηρεσίες μας όποτε μας χρειαστείτε.

Δεν έχουμε προδώσει ποτέ την ιδιωτικότητα όσων μας εμπιστεύτηκαν. Η εχεμύθεια, από το στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προϊόντα και λύσεις ασφαλείας μέχρι την υλοποίηση και την στήριξη στην μετά πώληση εποχή, αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για κάθε έναν και μία μας ξεχωριστά.

Εταιρική Κουλτούρα

etairiki-koultoura
Εταιρική Κουλτούρα

Εταιρική Κουλτούρα

H ARION PLUS έχει δημιουργήσει  μια ισχυρή ομάδα έμπειρων στελεχών, που βασίζεται στη συνεργασία, στη συνεννόηση και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτά, συμβάλλουν στην ομαδική αντιμετώπιση των προβλημάτων και αποτελούν τους πυλώνες ανάπτυξης και διατήρησης της εταιρικής μας κουλτούρας.

Η επιλογή των συνεργατών μας έχει γίνει με τα αυστηρότερα κριτήρια. Η διοίκηση της εταιρίας εργάζεται πυρετωδώς στη δημιουργία συνόλου ανομοιογενών και αλληλοσυμπληρούμενων προσόντων για την επιτυχή έκβαση και του δυσκολότερου έργου που θα δεσμευτούμε να εκπληρώσουμε.

Εκπαίδευση

ekpaideusi
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

 Η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών μας,  αποτελούν προϋπόθεση για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχής των υπηρεσιών μας. Εκαπιδευόμαστε σε θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στο χώρο της ασφάλειας, των αλλαγών στη νομοθεσία, σε νέα προϊόντα και σε καινοτόμες τεχνολογίες

Η άρρηκτη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και ασφάλειας δεν επιτρέπει σε κανέναν μας να υστερεί σε γνώσεις και δεξιότητες. Για αυτό το λόγο περιοδικά διεξάγονται σεμινάρια εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρίας μας. Παράλληλα, η ανάπτυξη προσόντων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων των στελεχών μας αποτελεί ομαδικό καθήκον.

Απόρρητο – Εχεμύθεια

exemuthia
Απόρρητο – Εχεμύθεια

Απόρρητο – Εχεμύθεια

Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν εξουσιοδότηση πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες, βάσει του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού ΦΕΚ 336Β’/16.3.2005).

Έχετε κάποια απορία σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας;

Το Δίκτυο μας

greece
Για την καλύτερη δυνατή τεχνική εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεών μας, η εταιρία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο μόνιμων εξουσιοδοτημένων συνεργατών στις παρακάτω περιοχές:
 • Δράμα,
 • Θεσσαλονίκη,
 • Λάρισσα,
 • Ιωάννινα,
 • Πάτρα,
 • Μυτιλήνη,
 • Χίος,
 • Κυκλάδες,
 • Αργοσαρωνικός,
 • Ρόδος,
 • Κρήτη
Ενδιαφέρομαι για συνεργασία

To arionplus.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα